Dikey Tarım Aparatı Nedir?

Dikey Tarım Aparatı bitkisel üretimde kontrollü ve sürdürülebilir bir üretime olanak sağlayan Türkiye patentli ürünüdür. Gelişmiş birçok ülkede kullanılan dikey tarım modelleriyle kıyaslandığında maliyetinin düşük olması, verimlilik değerlerinin yüksek olması ve kurulum-kullanım kolaylığı yönleriyle ön plana çıkmaktadır. Dikey Tarım Aparatları ile hem endüstriyel üreticiler hem de hobi amaçlı kullanıcılar sağlıklı, kaliteli yüzlerce çeşit sebze, ot, meyve ve çiçeği toprak şartı olmadan, dar alanlarda yüksek verimlerle üretebilir.

Neden Dikey Tarım ?

Dünya Gıda Örgütü (FAO) tarafından yapılan araştırmalarda tarımsal üretim sistemindeki ana riskleri Dikey Tarımın ortaya çıkışındaki temel sebepler olarak gösterilebilir. Bu riskler aşağıdaki gibidir:

• Arazilerin su altında kalması  • Su kıtlığı  • Kirlilik  • Çölleşme / Kuraklık  • Ormansızlaşma  • Toprak Verimliliğinin azalması  • Bakterilerin Kaybolması  • Erozyon • Arazi Kıtlığı  • Arazilerin Bölünmesi
• Kentleşme  • Nüfus artışına bağlı yükselen gıda ihtiyacı

Verimlilik Parametreleri

Uzun yıllar kullanılabilen konik sağlam yapısı, birim alana ekilebilen yüksek kök sayısı, bitki besleme sistemleri ve topraksız tarımın sağladığı avantajlar ile Dikey Tarım Aparatları bitkisel üretimde birçok açıdan verimlilik sağlamaktadır. Üretim süreçlerindeki bu verimliliklere ilave olarak Dikey Tarım Aparatları ile üretilen ürünlerin kalite standartları yüksektir.

Uygulama Alanları

Topraksız Tarım ve Dikey Tarım Uygulamaları gelişmiş ülkelerin yatırım yaptıkları sürdürülebilir tarım teknolojilerinin başında gelmektedir. Dikey Tarım Aparatı topraksız tarım uygulamalarına yenilikçi bir yöntem kazandırmaktadır.

Uygulama Örnekleri

0